بازیگر برزیلی اپل واچ سری 6 را آنلاین خرید و در عوض یک سنگ دریافت کرد

بازیگر برزیلی اپل واچ سری 6 را آنلاین خرید و در عوض یک سنگ دریافت کرد

یک بازیگر برزیلی سعی کرد با کارفور یک ساعت اپل واچ سری 6 را به صورت آنلاین بخرد و در کمال تعجب به جای آن یک سنگ دریافت کرد.

ادامه مطلب