با استفاده از این برنامه رایگان، از یادگیری ماشینی در iPhone خود برای ترجمه خط بریل استفاده کنید

با استفاده از این برنامه رایگان، از یادگیری ماشینی در iPhone خود برای ترجمه خط بریل استفاده کنید

یک توسعه دهنده iOS با استفاده از CoreML و Vision اپلیکیشنی را برای یافتن خط بریل ساخته است. با اسکنر بریل، یک برنامه جدید و رایگان آیفون آشنا شوید.

ادامه مطلب