اپل Final Cut Pro 10.6.2 را با قابلیت تشخیص تکراری، جداسازی صدا و عملکرد بهینه شده مک استودیو منتشر کرد.

اپل Final Cut Pro 10.6.2 را با قابلیت تشخیص تکراری، جداسازی صدا و عملکرد بهینه شده مک استودیو منتشر کرد.

اپل Final Cut Pro 10.6.2 را با ویژگی‌های جدید تشخیص تکراری و جداسازی صدا منتشر کرد.

ادامه مطلب