عملی: داک نمایشگر Hyper Triple 4K برای MacBook Pro [ویدئو]

عملی: داک نمایشگر Hyper Triple 4K برای MacBook Pro [ویدئو]

با استفاده از داک نمایشگر Hyper Triple 4K، با حداکثر 15 پورت و حداکثر سه نمایشگر خارجی با فرکانس 4K60Hz.

ادامه مطلب