iOS 15.4 beta 3 اکنون از کاربران می خواهد که تنظیمات SOS اضطراری را پس از به روز رسانی بررسی کنند

iOS 15.4 beta 3 اکنون از کاربران می خواهد که تنظیمات SOS اضطراری را پس از به روز رسانی بررسی کنند

درست پس از نصب iOS 15.4، برنامه Settings هشداری را نشان می دهد که از کاربر می خواهد تنظیمات ویژگی Emergency SOS را بررسی کند.

ادامه مطلب