بازی Troopers برای رفع برخی از اشکالات مزاحم Tiny Troopers 1 و 2 را به روز می کند

بازی Troopers برای رفع برخی از اشکالات مزاحم Tiny Troopers 1 و 2 را به روز می کند

ناشر Game Troopers به ​​روزرسانی های Tiny Troopers و دنباله آن Tiny Troopers 2: Special Ops برای ویندوز فون و ویندوز 10 را منتشر کرده است. این به روزرسانی ها اشکالات موجود در هر بازی را برطرف می کند.

ادامه مطلب