گسترش Hearthstone's Whispers of the Old Gods برای همه بیدار است

گسترش Hearthstone's Whispers of the Old Gods برای همه بیدار است

Whispers of the Old Gods ، جدیدترین ساخته Hearthstone: Heroes of Warcraft ، هم اکنون برای همه بازیکنان در دسترس است.

ادامه مطلب

گسترش مسابقات Grand Hearthstone اکنون در دسترس است

گسترش مسابقات Grand Hearthstone اکنون در دسترس است

جدیدترین توسعه Hearthstone ، The Grand Tournament ، هم اکنون در دسترس است و 132 کارت جدید به همراه کلمه کلیدی Inspire جدید و جوایز بیشتری برای پیشرفت شما در بازی به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب