قاضی می گوید اپل پس از 'فعال سازی های تصادفی' باید با شکایت حریم خصوصی سیری روبرو شود

قاضی می گوید اپل پس از 'فعال سازی های تصادفی' باید با شکایت حریم خصوصی سیری روبرو شود

یک قاضی گفت که اپل باید تقریباً با تمام شکایت های دسته جمعی پیشنهادی مبنی بر اینکه دستیار صوتی Siri حریم خصوصی کاربران را نقض می کند، روبرو شود.

ادامه مطلب