پلتفرم تجاری محبوب Robinhood نقض امنیتی و نشت اطلاعات کاربر را گزارش می دهد

پلتفرم تجاری محبوب Robinhood نقض امنیتی و نشت اطلاعات کاربر را گزارش می دهد

پلتفرم تجاری محبوب Robinhood یک نقض امنیتی در پایگاه داده خود گزارش داد که منجر به درز اطلاعات کاربر شد.

ادامه مطلب