اپل کابل جدید 1.8 متری Thunderbolt 4 Pro را با کابل 3 متری بسیار طولانی می فروشد

اپل کابل جدید 1.8 متری Thunderbolt 4 Pro را با کابل 3 متری بسیار طولانی می فروشد

کابل Thunderbolt 4 Pro اپل کابل مناسبی برای مک استودیو و نمایشگر استودیو است. دارای طراحی بافته شده با طول 1.8 متر است.

ادامه مطلب